Uslovi korišćenja i prodaje

OLIMPYC T&C DOO putem internet stranice turistickastedionica.rs organizuje promotiovnu prodaju usluga i proizvoda. OLIMPYC T&C d.o.o. je posrednik izmedju partnera i korisnika.

Uslovi korišćenja:
Rezervacijom promotivne ponude (klikom na dugme “Dodaj u korpu”) dajete OLIMPYC T&C DOO poziv za ostvarenje ugovora o kupovini, ugovorni odnos izmedju Korisnika i OLIMPYC T&C DOO nastaje u trenutku kad OLIMPYC T&C DOO prihvati takvu ponudu, a Korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu uslugu/proizvod. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj Korisnika.
Korisnik plaća vaučere/proizvode putem poštanskih uplatnica/e-bankinga i oslobadja firmu OLIMPYC T&C DOO od odgovornosti za štetu prouzrokovanu Korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju OLIMPYC T&C DOO nije odgovoran.
Kupljeni vaučer možete zameniti za usluge/proizvode koje partner nudi putem internet sajta turistickastedionica.rs. Partner preuzima punu odgovornost za preuzimanje vaučera.
Vaučer glasi na ime i prezime kupca. Kupac može pokloniti vaučer tako što će prilikom kupovine navesti ime i prezime osobe kojoj želi da pokloni vaučer u delu NAPOMENA.
Vaučer ima svoj rok važenja i ukoliko korisnik ne iskoristi vaučer za uslugu/proizvod u datom vremenskom periodu, ni OLIMPYC T&C DOO ni partner nisu dužni da Korisniku vrate novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.
Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje vaučera. Vaučer važi samo do datuma označenog na istom.
Kod kupovine proizvoda OLIMPYC T&C DOO garantuje isporuku robe na teritoriji Srbije u roku od pet radnih dana od momenta rezervacije.
Korisnik je saglasan da od OLIMPYC T&C DOO prima komercijalne poruke u vezi prodaje usluga/proizvoda i robe putem e-maila uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti istog e-mailom.

Reklamacije za vaučere:
OLIMPYC T&C DOO stavlja veliki značaj i garanciju na efikasno rešavanje reklamacija u najskorijem roku. Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini vaučera jednostrano raskine ugovor i zatraži povraćaj novca tako što će u pismenoj formi poslati obaveštenje o tome na elektronsku poštu office@turistickastedionica.rs. Takođe, povraćaj novca je moguć i kada partner nije u mogućnosti da pruži uslugu koju je kupac kupio preko sajta turistickastedionica.rs. Povraćaj novca se vrši na tekući račun korisnika u roku od 15 radnih dana. Povraćaj novca nije moguć u slučaju isteka roka važenja vaučera. Takođe, kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ako uz izričitu saglasnost potrošača, partner započne pružanje usluge pre isteka vremena
u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

Ako imate bilo kakve primedbe, kritike ili sugestije, budite slobodni da nas kontaktirate na:
011/7700187
office@turistickastedionica.rs
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 09:00 do 15:00.
Odgovorićemo na sva Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.

Ograničenje odgovornosti:
OLIMPYC T&C DOO nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu u vezi sa korišćenjem sajta www.turistickastedionica.rs

Zaštita podataka:
OLIMPYC T&C DOO stavlja veliku opreznost na zaštitu Vaše privatnosti. Zbog toga se obavezujemo da čuvamo Vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa Zakonom o Elektronskoj Trgovini (Sl.Glasnik Republike Srbije br. 41/2009). Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu kupovine robe koja se reklamira putem web sajta što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga, dostavljanje neophodnih podataka Partnerima i dostavljanje robe. Svi zaposleni i poslovni partneri ugovorno su vezani da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Pristupanjem i korišćenjem sajta turistickastedionica.rs pristajete na prikupljanje i korišćenje informacija navedenih u ovoj izjavi.

Završne odredbe:
Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.turistickastedionica.rs nadležan je Privredni Sud u Nišu.
Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.turistickastedionica.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celini pročitao.